Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1534-C02 по проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „Студио Лимон“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура №BG16RFOP002-2.040Подобряване на производствения капацитет в МСП“, „Студио Лимон“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

 

Доставка на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Високотехнологична система за сканиране, подготовка и обработване на обекти от различни материали;

Обособена позиция 2: Мултифункционален LED-UV принтер;

Обособена позиция 3: Високопроизводителен UV плоскопечатащ принтер“

 

Тръжната документация е публикувана също на интернет сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - https://www.eufunds.bg/. Крайният срок за подаване на оферти е 26.03.2021 (петък). Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Сесията по отваряне на оферти ще се проведе на 29.03.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. на адреса на „Студио Лимон“ ЕООД в гр. Пловдив, ул. Капитан Коста Паница, номер 4, ет.1, ателие 7, п. к. 4006.

 

 

Пакета с документи, необходими за кандидатстване по тръжната процедура можете да свалите от следния линк https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive.

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

18.03.2021 г.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Научете повече от Общи условия